Arrangement

15.Sølvendene, illustrasjon Oskeladden Friteater.jpg

Familielsøndag: Sølvendene med Askeladden Friteater

Oskeladden kjem til kongsgarden for å søkje arbeid – og det får han. Midt imot kongsgarden bur Trollet som har tre sølvender. Dei sølvendene har kongen ofte ønskt seg. Oskeladden blir lova både rikdom og ære om han kan klara å skaffa sølvendene. Oskeladden legg i veg til Trollet. Vil han klara å lokka til seg Trollets sølvender? Frå 3 år. Ca. 40 min.
Pris: Gratis.