Arrangement

Lekebil av staltrad og bruskorke r Åse Kvalbein søndag 10 nov-kopi.jpg

Gjenbruksdag på Hordamuseet

Hver søndag er det familieaktiviteter på Hordamuseet

10.november kl 12-16  kan dere ta turen til Hordamuseet og lære om gjenbruk får og nå.
Kl. 13: Gjenbruk før og nå v/ Åse Kvalbein. Åse Kvalbein er førstelektor i Kunst og Handverk ved NLA Høgsulen. Hun har også arbeidet ved Høgskulen på Vestlandet. Sammen med kollega Ingvard Bråten har hun skrevet boken om gjenbruk " Ting på nytt".
Åse Kvalbein er tilstede på Hordamuseet søndag 10. november og forteller om gjenbruk før og nå. Det blir også gjenbruksaktiviteter gjennom hele dagen. Arrangementet passer for barn og voksne.