Arrangement

Fysakk.jpeg

Åpen hall på Fysak

Lek sammen i en hall fylt av utstyr.

Åpen idrettshall med diverse utstyr. For barnefamilier.