Frotveit Gård

Gammeldags førjulsopplevelse med selvhogst av juletre og hesteskyss.