Arrangement

FullImage.jpeg

Auditomosjon Småspill

Auditomosjon
Småspill
lørdag 29. mai 2021 kl. 10–16
Høgskulen på Vestlandet, Bergen Campus
Gratis
Hils på en lydskapning!
Auditomosjon består av 15 store tekstilfigurer, eller lydskapninger, i forskjellige former og farger. Hver av dem har sin helt egen grunnlyd, som endrer seg når du flytter og vender på den. Hvordan du beveger på lydskapningen påvirker også hvilke lydeffekter som kommer fra den.
Her kan du la utforskertrangen, nysgjerrigheten og kreativiteten få fritt spillerom og skape helt unike lydbilder. Du går rundt i rommet og eksperimenterer og flytter på lydskapningene som du vil. Klarer du å skape ditt eget musikalske mesterverk?
På denne auditive lekeplassen blir figurene en form for instrumenter, og når man flytter dem rundt i rommet danner de et sammensatt orkester og en tredimensjonal fysisk og lydlig opplevelse.
Konsept og lydskapninger er laget av Jon Hoem, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). 
Auditomosjon er en del av Småspill, som er Festspillene i Bergen og Høgskulen på Vestlandets nye barnekunstfestival. Les mer om Småspill her. 
https://fib.no/program/auditomosjon/
Mer Småspill i helgen:
Hjem
(Småspill)
lørdag 29. mai 2021kl. 13.00
Høgskulen på Vestlandet, Bergen Campus
https://fib.no/program/hjem/
Håp?
(Småspill)
lørdag 29. mai 2021kl. 15.00
Høgskulen på Vestlandet, Bergen Campus
https://fib.no/program/hap/
Om Småspill:
https://fib.no/artikler/smaspill/?_ga=2.99013662.1092400906.1619421078-1024072843.1614078648