Arrangement

Blankobilde_A.jpg

Kritikk av kunst for barn

Hva kjennetegner kritikk av kunst og kultur for barn og unge.

I et samarbeid med Norsk Kritikerlag ønsker Festspillene så se nærmere på hva som kjennetegner kritikk av kunst og kultur for barn og unge. Hvordan kan denne kunsten løftes frem og hvor­dan forbedrer vi vilkårene for kritikk? Thomas Sandberg er mannen bak den danske teaterforestillingen AlgoRitmo og jobber i grenselandet mellom musikk, lydkunst og teater. Han møter medieviter Aksel Kielland, Periskop-redaktør Gerd Elise Mørland og daglig leder ved Norsk Scenekunstbruk, Ådne Sekkelsten, i denne samtalen.