Arrangement

Blankobilde_A.jpg

Barnebymarsjen

Søndagstur for å hjelpe barn som ikke har det bra.

Barnebymarsjen er et årlig familiearrangement som organiseres av frivillige i SOS-barnebyer.
Her vil du møte på varierte aktiviteter og underholdning langs løypa og i målområdet.
Voksne betaler 100 kr for å delta, og barn går gratis. Påmelding trengs ikke. Vi tar kort,
kontanter og vipp.
DATO: 18. september
STED: Bergen, Festplassen ved Christian
Michelsens statue kl 14.00.
Inntektene går til SOS-barnebyers arbeid for å gi barn uten tilfredsstillende omsorg et trygt hjem.
Kommer du? For mer informasjon om hver barnebymarsj les mer på: sos-barnebyer.no/barnebymarsjen