Arrangement

Søndagstur til Storeknappen  10.04.16, Foto av Gerke Evensen.JPG

Fjelleir i Bergsdalen (8–12 år)

Bli med på leir.

Bergen og Hordaland Turlag

Fjelleir 1 26.6-30.6, fjelleir 2: 3.-7.7.

Mer info: www.bergenoghordalandturlag.no

Påmelding.