Arrangement

Trilletur Tennebekkstjørn foto Hild Fjermstad Aase.jpg

Trilletur: Løvstien fra Melkeplassen

Bli med på gratis trilletur! Oppmøte: Coop på Melkeplassen.

Beskrivelse av trilleturen
Turfølget går samlet fra Melkeplassen opp til Øvre Riplegården, før de herfra begynner på Løvstien. Alle kan gå så lenge de har lyst. Om man vil tilbake til utgangspunktet, eller gå ned Solheimslien, velger man selv. Husk matpakke og drikke.