Arrangement

Turlag_Kveldsmattur, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Kveldsmattur

Bli med turlaget på kveldsmattur. Gratis men krever påmelding.

8.9: 17.30–19. Kveldsmattur til Rollandsoksen.