Arrangement

Turlag_Kveldsmattur, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Kveldsmattur

Ta med kveldsmaten og bli med.

Barnas Turlag inviterer til gratis kveldsmattur. Oppmøtested kommer senere.