Arrangement

Turlag_Kveldsmattur, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Kveldsmattur

Bli med turlaget på kveldsmattur. Gratis men krever påmelding.

20.1: 17.30–19. Kveldsmattur til Nordnesparken. Info/påmelding her