Arrangement

Turlag_Kveldsmattur, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Kveldsmattur til Stallane Gård

Pakk kveldsmaten og bli med på gratis fellestur.

Denne kvelden går turen til Stallane Gård. Stallane ligger på et lite platå i den bratte lien ovenfor Jordal. En tur til Stallane byr på flott utsyn. Oppmøtested: Innerst i Jordalen kl 17.30. Oppmøtetid: Arrangementet varer fra 17:30 til ca kl 19:00.