Arrangement

Turlag_Kveldsmattur, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Kveldsmattur i Åsane

Pakk kveldsmaten i sekken og bli med på fellestur!

Denne dagen blir det kveldsmattur i Åsane.  Oppmøte kl 17.20. Avgang kl 17.30.

Følg med på nett for oppmøtested Gratis, mer info: www.bergenoghordalandturlag.no