Arrangement

Turlag_Kveldsmattur, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Kveldmattur til Kollevåg Friluftsområde

Pakk kveldsmaten og bli med på gratis fellestur.

9. oktober

Barnas Turlag Askøy

Kveldsmattur til Kollevåg Friluftsområde

Oppmøte: Kollevåg, andre parkeringsplass

Gratis, mer info: www.bergenoghordalandturlag.no