Arrangement

Søndagstur til Storeknappen  10.04.16, Foto av Gerke Evensen.JPG

Søndagstur med Barnas Turlag

Bli med på gratis fellestur.

Bli med på søndagstur med Turlaget:

26. september: Søndagsbesøk på Strutsefarmen. Medlem kr 100/barn gratis. Ikke medlem kr 120/80. Krever påmelding. Les mer her