Arrangement

Bæretur_1 web.jpg

Bæretur: Nubbevannet

Ta minsten i bæremeisen og bli med på gratis fellestur.

12. juni
Bergen og Hordaland Turlag
Bæretur: Nubbevannet
Oppmøte kl. 11:00, Sædalen skole
Gratis, mer info: www.bergenoghordalandturlag.no