Arrangement

Bergen Assembly: Actually, the Dead Are Not Dead.jpg

Bergen Assembly: Actually, the Dead Are Not Dead

Bli med på omvisning og skulptur-verksted på Bergen Kunsthall

Bergen Assembly: Actually, the Dead Are Not Dead
5.09 - 10.11
Søndager kl. 13 i hele utstillingsperioden: omvisning og skulptur-verksted for barnefamilier
Bergen Kunsthalls første utstilling nå i høst er en del av Bergen Assemblys utstillingsprogram, med den litt merkelige tittelen Actually, the dead are not dead, eller på godt norsk: Faktisk er de døde ikke døde. Den handler om hvordan vår tid og vi som lever akkurat nå både er påvirket av mennesker som levde før oss og vil påvirke det som kommer til å skje i fremtiden. Det vil bli omvisningen i utstillingen med påfølgende verksted, hvor dere skal lage små skulpturer av materialer som ståltråd, stoff, papp, papir, og lignende.

Gratis for barn, ordinær kr. 50, student/honnør kr. 25, medlem gratis