Arrangement

Aktiv sommer i Bergen Ill: Skipnes kommunikasjon.jpg

Aktiv sommer

Sommeren 2021 får barn og unge i grunnskolealder i Bergen tilbud om gratis sommerskole og -aktiviteter gjennom «Aktiv sommer". Satsingen koordineres av Bergen kommune, og er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.


SE TILBUDENE
Du finner en oversikt over tilbudene på denne siden: bergen.kommune.no/aktivsommer
NB! Den aktuelle nettsiden er under oppdatering. Flere tilbud kommer!

OM TILBUDENE
Tilbudene retter seg mot barn og unge 1.-10. trinn.
Alle aktivitetene er gratis.
Tilbudet varierer fra bydel til bydel, og fra uke til uke gjennom hele sommerferien.
Noen aktiviteter arrangerer kommunen, nærmere sagt Etat for idrett, Kulturetaten og Bergen offentlige bibliotek. Noen aktiviteter er det andre aktører innen kultur og opplevelser som står bak, for eksempel ulike organisasjoner, kulturinstitusjoner og næringsdrivende.
Om du har spørsmål om et spesifikt tilbud: kontakt den som står oppgitt som arrangør.

OM AKTIV SOMMER-SATSINGEN
Bergen kommune ønsker å bidra til at sommeren 2021 blir en god sommer for barn og unge, og søkte derfor i vår midler fra Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning til nye og utvidete sommerskoletilbud.
Totalt mottok kommunen 34,1 millioner, som ble fordelt slik at 25,9 mill. gikk til ulike tilskuddsordninger, og 8,27 mill. til aktiviteter i regi av ulike kommunale etater og avdelinger.
Resultat er et rikt og variert aktivitetstilbud, i regi av både kommunale avdelinger, organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner i Bergen.