Arrangement

Bergeninternasjonalekultursenter_BiB66_07 - Samuel trykker.jpg

FamilieLørdag med film eller FantasiLab

Hver lørdag er det familiedag på Bergen Internasjonale Kultursenter.

Hver lørdag kl 12.30-15 er det FamilieLørdag påBergen Internasjonale Kulturhus. Ca en gang i måneden er det FantasiLab hvor det er aktiviteter, kunstverksted og en liten familiekafé, Gratis. Alle de andre lørdagene er det gratis filmvisning for barn.

Datoer for FantasiLab: 3.2, 17.3, 21.4, 26.5 og 16.6