Arrangement

BAAF Tabanka Ensemble.jpg

BAAF: «Rhythm, Roots & Revolution»

Danseforestilling med Tabanka Dance Ensemble

Fredag 20. Sep Kl. 19 i Fana Kulturhus
Kr 150 / Kr 75. Billetter selges på døra

«Rhythm, Roots & Revolution» er en energisprutende og hardtslående danseforestilling som tar for seg kampen om selvopprettholdelse, overlevelse, selvdefinisjon og identitet. Tabanka belyser vår samtid gjennom en tydelig Afro-Norsk identitet.

Tabanka er kjent for sine sjelfulle koreografier, sine undulerende ryggrader, pulserende rytmer og trang til å fortelle sin historie. Kompaniet er ikke redd for å bruke dans til å ta opp de store tema. «Rhythm, Roots & Revolution» tar for seg rasisme, diskriminering, identitet, tilhørighet, arv og håp. Som virkemidler har de med seg pulserende reggaerytmer, sterke uttrykk og en utrolig smittsom danseglede opp på scenen. Alvoret, gleden, rytmen, dansen er like kontrastfullt som livet, og skaper et spennende utgangspunkt for refleksjon og diskusjon i etterkant av å ha sett forestillingen.

Alle Tabankas utøvere er også trente ungdomsarbeidere og det er bla. samtaler med med svarte ungdommers erfaringer i Norge som danner utgangspunkt for RRR sitt tema og bevegelsesspråk. Forestillingen er ikke bare ett innsyn i en ny og spennende dansesjanger, men også et innblikk i en virkelighetsopplevelse som sjeldent slipper til.

Tabanka Dance Ensemble er Norges første ”Soul Dance” Kompani. De tar utgangspunkt i både bevegelsesspråket og den den svarte opplevelsen her i Norden, på liknende måte som Afro-Amerikanernes ”Soul” musikk og dans tar utgangspunkt i den svarte Amerikanske opplevelsen.

Kompaniet er kjent for sin Talawa-Teknikk som er en bare 3 kodifiserte teknikker for Afrikanistisk bevegelse. Teknikken undervises internasjonalt på Universitetsnivå. Tabanka har etter hvert fått internasjonal oppmerksomhet og denne forestillingen har bla. blitt vist på Bernie Grants Arts Centre, og South Bank Centre i Storbritannia og har planlagte visninger i USA og Canada i 2016.

Varighet: 45 min.