Arrangement

KunstCamp Animalia.jpg

Barnas B-open: KunstCamp Animalia

En "nasjonalpark" for sårbare dyr

Som del av Barnas B-open inviterer kunstpilotene byens barnefamilier til dyreriket Animalia – et sy, tegne og tredimensjonalt verksted med fokus på urban nærnatur og dyrs livsbetingelser.

Den lille parken på Klosteret gjøres om til en midlertidig nasjonalpark. En basecamp rigges som utgangspunkt for ekspedisjoner og utforskning av bynatur og fri, kreativ utfoldelse.

I parken finnes der planter, mennesker og lekeapperater – hvor er dyrene?

Bli med å lag flagg og skulpturer av utdødde, truede og fremtides dyrearter og still dem ut i parken. Parkens høyder, trær og botanikk omskapes til egnede steder for bol, reir, savanner og fjell - omgivelsene tas i bruk og blir en integrert del av installasjon og verksted.

Sosiale, kreative hubs i det offentlige rom skaper engasjement og eierskap, bygger relasjoner og fører til forandring. Hvordan en anvender og forstår byrommet nå virker inn på morgendagens samfunn og bymiljø.

Hva: Land Art workshop og installasjon.

Hvor: Parken ved Corps de Garde lekeplassen, Klosteret, Bergen.

Når: Dropp inn. Søndag 28. april, kl. 12.00-16.00. Gratis

Målgruppe: Barnefamilier.

Prod.: kunstpilotene.

Støttet av Bergen Kommune og B-open.

Web: facebook.com/kunstpilotene

Les mer om B-open festivalen her.