Arrangement

eventyrskogen 2017.jpg

Eventyrskogen

Bli med å lage "Eventyrskog" i hjerte av Åsane i år også!

 Årets tema er hjul, sykler og sirkler! I forbindelse med Bondens marked og Åsane Frivilligsentralens gjenbruksmarked i bydelen inviterer Arna og Åsane kulturkontor barn og ungdom til å lage en eventyrskog med alt fra stein, perler, plastposer, gamle hjul til graffiti. Sammen skal vi skape en utstilling som skal bli et pusterom for en uke midt i travle Åsane. For de eldste barna blir det workshop med den populære graffitikunstneren M.u.M..Graffiti Garasjen med Marie Charlotte Quist Paulsen kommer også, og det blir et kreativt verksted med kunstner Adela-Elena Salomon-Hammerslandog Victor Manuel Aguilar Diaz med både perler, stein, hjul og tegnesaker for barn helt ned i treårsalderen.