VilVite

Har du lyst til å oppdage og finne ut av nye ting? Eller bare ha det gøy sammen med familie og venner?

På VilVite er det mye å oppleve for både barn, ungdom og voksne. Vitensenteret har en stor utstilling med mange installasjoner og aktiviteter, hvor dere kan dere leke og lære sammen. Noe av det barna liker aller best, er VR-installasjonene og de virtuelle spillene hvor barn og voksne kan være aktive sammen. VilVite er for alle som liker å utforske naturvitenskap og teknologi.


I helger og ferier kan dere også få med dere vitenshow og programmering eller verksteder.

Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet ditt i resepsjonen for gratis adgang for to personer. Barn under ti år må ha følge av en voksen. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

For informasjon om åpningstider: www.vilvite.no/apningstider

Her finner dere oss: VilVite – Thormøhlensgate 51 T: 55 59 45 00 – E: post@vilvite.no www.vilvite.no

www.vilvite.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 15.09

Do you want to discover something new? Or just have fun with your family and friends?

At VilVite there is a lot to experience for both kids, youths and adults. VilVite is for everybody who likes to explore science and technology. The science centre has an extensive exhibition with many exhibits and activities that lets you play and learn together. Our VR-exhibits and virtual games are especially popular, as both children and adults can enjoy the activities together.

On weekends and during school holidays you can enjoy science shows, programming or workshops.

What to do: Show your Activity Card at the reception for two free tickets. Children under the age of 10 must be accompanied by an adult. Note that we may run out of tickets for the Activity Card.

Opening hours: www.vilvite.no/apningstider

Where to find us: VilVite – Thormøhlensgate 51 T: 55 59 45 00 – E: post@vilvite.no www.vilvite.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 15.09

Come and explore nature and technology in our large exhibition with a varity of activities. For all ages.