Svømmeopplæring

Svømmeklubbene i Bergen arrangerer svømmeopplæring for barn og unge. Vi har et bredt tilbud for alle aldre og ulike nivå.

Svømmeopplæringen følger Norges Svømmeforbund sin modell, og etter endt opplæring har vi tilbud i treningsgrupper. Ta kontakt med den svømmeklubben som er i din bydel, så hjelper vi deg med å finne rett nivå og gruppe.

Slik går du frem: Deltakelse er gratis, påmelding er påkrevd. Gi beskjed om at du har Aktivitetskortet.

  • Bergen Vest - ta kontakt med Bergen Vest Svømmeklubb: charmaine@bvsk.no / 98805126
  • Sentrum og Årstad - ta kontakt med Bergens Svømme Club: bsckurs@gmail.com / 46841991
  • Åsane - ta kontakt med Åstveit Svømmeklubb: farestvedt.linda@gmail.com / 99260925
  • Fana - ta kontakt med SK Delfana: svommeskolen@delfana.no / 40624861
  • Arna - ta kontakt med Arna SLK: laila.arnaslk@outlook.com / 90265160Foto: Bergen kommune og Ann-Kristin Loodtz

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 12.15

The swimming clubs in Bergen arrange lessons for children and youths. We have a wide range of courses for different levels and ages.

The swimming lessons follow the Norwegian Swimming Association’s (NSF) model for swimming courses, and after completing the course ladder we have training groups. Contact the swimming club in your district and we will help you find the right level and group based on your skills and age.

What to do: Participation is free of charge, registration is required. Let us know you have the Activity Card.

  • Bergen Vest - contact Bergen Vest Svømmeklubb: charmaine@bvsk.no / 98805126
  • City centre and Årstad - contact Bergen Svømme Club: Bsckurs@gmail.com / 46841991
  • Åsane - contact Åstveit Svømmeklubb: farestvedt.linda@gmail.com / 99260925
  • Fana - contact SK Delfana: svommeskolen@delfana.no / 40624861
  • Arna - contact Arna SLK: laila.arnaslk@outlook.com / 90265160

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 12.15