Soltun hytte på Kvamskogen

Har dere lyst til å dra på hyttetur sammen med familien?

På Jonshøgdi på Kvamskogen ligger en stor og flott hytte som stod ferdigbygd i 2013. Der er bl.a. et stort kjøkken, tre soverom, hems og to bad. Det er til sammen 11 sengeplasser. Hytten eies av AKE-stiftelsen (Aktiv Kreativ Endring) og leies primært ut til ideelle organisasjoner som driver forebyggende barne – og ungdomsarbeid. Familier med barn med ekstra behov, eller som får låne hytten via tiltak i samarbeid med AKE stiftelsen, faller inn under primærgruppen. Hytten leies også ut til privatpersoner dersom den ikke er i bruk til organisasjonens formål. 

Hytten ligger sentralt til på Jonshøgdi på Kvamskogen. Den er lett tilgjengelig med kollektiv transport. Det er mye å finne på i og rundt hytten. Hytten har flere brettspill, bøker, lego og litt andre leker. Vi har akebrett, badmintonsett, fiske-stenger, stormkjøkken, en robåt og redningsvester. Om sommeren er det fint å gå 

på fotturer i området, bade i vann, fiske eller ro i robåt. Om vinteren ligger skiløypen og akebakken rett utenfor døren. Man kan gå på langrennski, ake, bygge snømann, eller dra til Eikedalen eller Furedalen på slalom/snowboard. Rask Bergen låner ut skiutstyr om man har behov for det (må hentes i deres lokaler før avreise). www.raskbergen.no

Slik går du frem:
Gå inn på hjemmesiden til AKE-stiftelsen og book datoen du ønsker å låne hytten. Det er et begrenset antall døgn pr måned forbeholdt aktivitetskortet. Book derfor i god tid. Du kan låne hytten max 2 døgn i løpet av et år dersom du får plass. Skriv i kommentarfeltet at du har Aktivitetskortet når du booker hytten, og vis dette når du henter nøkkel. Ansvarlig leietaker av hytten må være fylt 25 år. Leietaker er ansvarlig for renhold/utvask etter opphold.

Kontaktinformasjon: 
AKE-Stiftelsen – postboks 20, sentrum – 5003 Bergen – www.akestiftelsen.no/booking – Facebook: Soltun. Hytte på Kvamskogen for leie.

 

 

Nyheter

Sist oppdatert - 18.02.2019 14.59

Soltun cottage at Kvamskogen

Would you like to go on a cabin trip with your family?

At Jonshøgdi at Kvamskogen, there is a large and beautiful cabin that was completed in 2013. The cabin has 11 beds in total, including a large kitchen, three bedrooms, a loft and two bathrooms. The cabin is owned by the AKE Foundation (Active Creative Change) and is primarily rented to non-profit organizations that operate preventive child and youth work, and to families with children with additional needs or families with low economic threshold. The cabin is also rented to private individuals if it is not in use for the purpose of the organization.

The cabin is centrally located on Jonshøgdi at Kvamskogen. It is easily accessible by public transport. There is a lot to do in and around the cabin. The cabin has lots of board games, books, lego and other toys. We have a tray, badminton kit, fishing rods, a rowing boat and life jackets. During summer, areas around the cabin are nice hiking spots, for swimming, fishing or rowing in the rowing boat. During winter the ski slopes and the toboggan run are right outside the doorstep. You can go cross-country skiing, ake, build a snowman, or go to the Eikedalen or Furedalen on slalom / snowboarding. The fast mountain lends out ski equipment if required (must be collected in their premises before departure). www.raskbergen.no

Procedure for making a booking: Visit the AKE Foundation website (link below), check availability and book the date(s) you would like to use the cabin. There is a limited number of 24 hours a month reservation activity card, therefore, we encourage those interested to book in good time. You can use the cabin for a maximum of 2 days in a year if you are eligible. In the comments box, indicate that you have the Activity Card when booking the cabin and present it when you pick up the keys. The responsible tenant of the cabin must be 25 years old and is responsible for cleaning/tidying up after their stay.

Where to find us: 
AKE-Stiftelsen – postboks 20, sentrum – 5003 Bergen – www.akestiftelsen.no/booking – Facebook: Soltun. Hytte på Kvamskogen for leie.

 

Nyheter

Sist oppdatert - 18.02.2019 14.59

Rent a cottage at Kvamskogen.