Rubens Gitarskule

Rubens Gitarskule er i hovudsak eit tilbud til elever på 1.–7. trinn i Arna. Men alle aldre og steder er hjertelig velkommen!
Vi har ingen bindingstid, så du er hjertelig velkommen til å prøve en time eller ti. Uansett om du er nybegynner, eller har spilt ein stund.

Vi har valgt å bruke ein kombinert metode av gruppe- og individuell undervisning, slik at elevene får motivasjon og sosial glede ved å spille med andre. Vi opplever også økt fokus og faglig/musikalsk utbytte ved kombinasjonen egentrening og individuell opplæring.

Slik går du frem: Send oss ein melding på Facebook «Rubens Gitarskule», eller send ein melding til 951 05 651. Vi svarer så fort vi kan, og håper å høyre fra akkurat deg!

Følg oss på facebook «Ruben’s Gitarskule», der kan du kontakte oss for mer informasjon.

Her finner dere oss / Where to find us: Øvre Seimsmark 52, 5264 Garnes
T: 951 05 651 – Facebook: «Ruben’s Gitarskule»

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.37

Nå kan du lære deg å spille gitar med Aktivitetskortet. 

For nye kurs, følg med her: www.facebook.com/RubensGitarskule

Ruben´s Guitar School is primarily an offer to pupils from 1.–7. grade in Arna. But all ages and places are more than welcome!

We don’t have any binding period/contract duration, so you are welcome to try one lesson or ten. It does not matter if you are a beginner or have played guitar a while.

We have chosen to use a mix of individual and group sessions. This way the students benefit from the enjoyment of playing with others, as well as getting technical/musical rewards of individual practice.

What to do: Send us a message on Facebook «Rubens Gitarskule», or send a message to 951 05 651. We will respond as soon as we can and hope to hear from you! 

Follow us on Facebook «Ruben’s Gitarskule», where you also can contact us for more information.

Where to find us: Øvre Seimsmark 52, 5264 Garnes
T: 951 05 651 – Facebook: «Ruben’s Gitarskule»

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.37