Kulturetatens kurstilbud til barn og unge

 

I tillegg til junior- og ungdomsklubber, har kommunen kurs for deg som har lyst til å dyrke en spesiell hobby, eller lære mer om noe du er nysgjerrig på.

Bergen kommune arrangerer en rekke kurs for barn og unge. Lipstick Music er et musikkverksted for jenter 13-18 år som vil spille i band. På filmverkstedene kan man lære å lage egne filmer. Vi har også kreative verksteder, keramikkverksteder og breakdancekurs. For flere dansekurs, se Dans Uten Grenser på side 47. Tilbudene er avgrenset til et visst antall ganger per semester, og krever påmelding.

Det er påmelding til kurs og verksteder hver høst og vår. Du finner semesteroversikt på Bergen kommunes nettsider.

Slik går du frem: 

Gå inn på deltager.no/bk for påmelding. Alle kurs er gratis for brukere av aktivitetskortet. Vær rask! Det er begrenset med plasser på kursene.

Her finner dere oss / Where to find us: 

Bergen kommune – Kulturetaten – Neumannsgate 1 (4. etg.) 

T: 40818153/54– E: kulturetaten@bergen.kommune.no 

www.bergen.kommune.no

Facebook: kulturetatenbergen

 

Foto: Pål Bernhard Sleire, Unsplash og Bergen kommune.

 

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 15.03

In addition to Youth and Junior Clubs, we offer courses for those wanting to pursue a special hobby or learn more about something new.

The City of Bergen arranges many different courses for children and youths. At the film workshop, you can learn how to make your own films. Lipstick Music is for girls 13-18 years who want to play in a band. We also have creative workshops, ceramics workshop and breakdance courses. For more dance courses, see Dance Without Borders on page 47.The offers are limited to a certain number of times each semester and require registration.

You can register for courses and workshops every autumn and spring. You’ll find an overview of offers on the City of Bergen’s website.

What to do: Visit deltager.no/bk for enrolment. Alle courses are free for Activity Card users. Be quick, as there are a limited number of places on the courses!

Where to find us: Bergen kommune – Kulturetaten – Neumannsgate 1 (4. etg.)

T: 40818153/54– E: kulturetaten@bergen.kommune.no
www.bergen.kommune.no + Facebook: kulturetatenbergen

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 15.03