Krohnengen Skoles Musikkorps (KSM)

Vi lærer, inkluderer og sprer spilleglede Krohnengen

Skoles Musikkorps (KSM) har 40 aktive musikanter og aspiranter i alderen 8-18 år. Korpset er ett av to skolekorps i Bergen sentrum, og rekrutterer primært fra sentrumsskolene Krohnengen, St. Paul, Nordnes og Christi Krybbe. Vi øver hver onsdag i Meyermarken bydelshus i Sandviken.

KSM er en arena hvor unge kan utvikle musikkglede og ferdigheter, samtidig som de knytter nye vennskap og får tilhørighet i nærmiljøet. Musikantene er engasjerte, og utviser stor interesse for musikken de spiller. KSM deltar på mange aktiviteter hvert år: I tillegg til å spille på
17. mai og ulike arrangementer i nærmiljøet, holder vi konserter og seminarer alene og sammen med andre.

KSM deltar også på festivaler og konkurranser, blant annet Hordablæsten, Sotrafestivalen og NM for skolekorps brass. Korpset har oppnådd mange gode resultater, og de siste årene har det vært gledelig god rekruttering av aspiranter.

Du trenger ikke eget instrument, KSM låner ut instrumenter til alle som vil være med.

Her finner dere oss: T: 988 31 111 E: post.ksm@gmail.com – 

www.facebook.com/Krohnengenskolesmusikkorps

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.41
We learn, include and spread the joy of music
The Krohnengen School Music band (KSM) has 40 active musicians and beginners aged 8 -18 years. The band is one of only two school bands in Bergen city centre and recruits new musicians primarily from Krohnengen, St. Paul, Nordnes and Christi Krybbe schools. The band rehearses every Wednesday at Meyermarken in Sandviken.

KSM is an arena where young people get the opportunity to develop musical skills, make new friendships and gain a sense of community and belonging. KSM participates in many activities every year, such as the 17th of May national celebration and various events in the local community. KSM also participates in festivals and competitions, including Hordablæsten, Sotrafestivalen and the Norwegian Championship for school brass bands.

The band is among the best in its division and has achieved good results. The combination of the high-quality musical skills of the band and the friendly and inclusive culture, has contributed to a steady and continuous stream of new recruits.

You do not need your own instrument, KSM provides instruments for everyone who wants to join the school band.

Where to find us: T: 988 31 111 E: post.ksm@gmail.com – www.facebook.com/Krohnengenskolesmusikkorps 

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.41