Juniorklubber og ungdomsklubber

Juniorklubber (5.-7. trinn) og ungdomsklubber (8.-10. trinn)

I Bergen kommunes junior- og ungdomsklubber kan du prøve ut aktiviteter som for eksempel musikk, tegning, dans, filmproduksjon, foto og gaming. Du kan også bare henge ut og møte nye venner. Våre dyktige klubbledere legger til rette for et sosialt, trygt og inkluderende miljø med fokus på medvirkning. Det vil si at du kan foreslå aktiviteter som du selv er opptatt av.

Juniorklubber: Elvetun juniorklubb (Loddefjord), Flaktveit juniorklubb (Åsane), Laksevåg juniorklubb, Ny-Krohnborg juniorklubb (Årstad), Olsvik juniorklubb, Rolland juniorklubb (Løvstakksiden), Kulturagentene Sofus (Landås) og Ytre Arna juniorklubb.


Ungdomsklubber: Elvetun ungdomsklubb (Loddefjord), Knutepunkt Møllaren (Møhlenpris), Laksevåg UNG, Magneten ungdomsklubb (Fyllingsdalen), Musikklubben (sentrum), Nesttun ungdomsklubb (Fana), Olsvik UNG, Rothaugen UNG (Sandviken), Ytre Arna ungdomsklubb, Ådnahall UNG (Indre Arna) og Åsane ungdomsklubb.

Du finner mer informasjon på kommunens nettsider.

Her finner dere oss: Bergen kommune – Kulturetaten – Neumannsgate 1 (4. etg.)                   E: kulturetaten@bergen.kommune.no 


www.bergen.kommune.no – søk ”juniorklubb” eller ”ungdomsklubb”

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.59

Følg med: Flere nye tilbud vil starte i løpet av kommende skoleår.

Junior Clubs (5.-7. grade) and Youth Clubs (8.-10. grade)

At Bergen’s Junior and Youth Clubs, you can try activities such as music, drawing, dancing, film making, photography and gaming. It is also possible to just hang out and meet new friends. Our skilled club leaders provide a socially safe and inclusive environment focusing on participation. This means that you can suggest activities that interest you.

Junior Clubs: Elvetun juniorklubb (Loddefjord), Flaktveit juniorklubb (Åsane), Laksevåg juniorklubb, Ny-Krohnborg juniorklubb (Årstad), Olsvik juniorklubb, Rolland juniorklubb (by Mount Løvstakken), Kulturagentene Sofus (Landås) og Ytre Arna juniorklubb.

Youth Clubs: Elvetun ungdomsklubb (Loddefjord), Knutepunkt Møllaren (Møhlenpris), Laksevåg UNG, Magneten ungdomsklubb (Fyllingsdalen), Musikklubben (city centre), Nesttun ungdomsklubb (Fana), Olsvik UNG, Rothaugen UNG (Sandviken), Ytre Arna ungdomsklubb, Ådnahall UNG (Indre Arna) og Åsane ungdomsklubb.

You can find more infomation on the City of Bergen’s website

Where to find us: Bergen kommune – Kulturetaten – Neumannsgate 1 (4. etg.)

E: kulturetaten@bergen.kommune.no

www.bergen.kommune.no - search ”juniorklubb” or ”ungdomsklubb”

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.59

Be creative and meet new friends at the same time.