Fyllingsdalen Teater

Vil du oppleve en teaterforestilling?
Fyllingsdalen Teater viser forestillinger for barn, ungdom og voksne året rundt. Over 20 000 mennesker finner årlig veien til vårt lille teater, kun åtte minutter unna Bergen sentrum.

Slik går du frem:Ta buss nummer 4 åtte minutter fra sentrum til Løvås. Når du går av på Løvås, står du rett utenfor teaterbygget. Du kan bruke Aktivitetskortet til alle forestillinger som teateret selv produserer.

Informasjon om forestillingene finner du enkelt på våre hjemmesider, www.fyllingsdalenteater.no. Der kan du benytte vårt kontaktskjema for å bestille billetter til forestillingene. Du kan også sende e-post til ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no. Husk å opplyse om at du har Aktivitetskortet ved bestilling.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

Her finner dere oss 
Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater
Folke Bernadottes vei 21 –
E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no

www.fyllingsdalenteater.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.35

Would you like to experience a theatre performance?

Fyllingsdalen Theatre has performances for children, youths and adults all year round. More than 20,000 people find their way to our small theatre every year. We are located only 8 minutes from the city centre.

What to do: Take bus number 4 from the city centre to Løvås. It only takes eight minutes. When you exit the bus at Løvås, you are right outside the theatre building. You can use the Activity Card for all the performances that the theatre itself produces. Information about the shows can be found on our website: www.fyllingsdalenteater.no. Here you can use our contact form to order tickets for the shows. You can also send an email to: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no. Be sure to inform us that you have the Activity Card when booking.

Please note that we may run out of tickets for Activity Card holders.

Where to find us: 

Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater. Folke Bernadottes vei 21 –

E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.35