Fargespill

I januar blir det forestilling med rundt 100 barn og unge, i en eksplosiv forestilling i Grieghallen, med ­musikk og dans fra hele verden. 

Fargespills nye forestilling «D eg E» handler om identitet. Om ungdommens vanske­ligste og viktigste prosjekt – å finne ut hvem du er. Gjennom musikk og dans som spenner fra hip-hop til Halling, finner Fargespillerne balansen mellom røtter og nye impulser i sin søken etter D eg E.

«På scenen kjente jeg at jeg både kunne være norsk og somalisk på samme tid. Det var da jeg fant balansen i livet» Mona Ibrahim i NRKs dokumentar om Fargespill

Forestillingsdag:
- Søndag 27. januar 2019.
(TBA, følg med på www.fargespill.no for oppdateringer)

Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du fri adgang for 2 personer. Billetter bookes/hentes i Grieghallens billettkontor. Aktivitetskortet vises når du henter billetter.

Billettkontorets åpningstider: Mandag–onsdag + fredag: 10–17. Torsdag: 10–19.30. Lørdag: 11–14. På konsertdag: Åpent 1 time før forestilling

Les mer om Fargespill på www.fargespill.no

Her finner dere oss: Stiftelsen Fargespill – Nygårdsgaten 124 – 55 32 31 40 – www.fargespill.no I Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 – 55 21 61 50 – www.grieghallen.no

Nyheter

Sist oppdatert - 22.01.2019 09.06

Kaleidoscope

This November in Grieghallen, around 100 children and youths will present an explosive show with music and ­dance from all over the world.

Kaleidoscopes new show is called “D eg E” - or “What I am” in English -, and is about identity; About young people’s hardest and largest project – to find out who you are. Through music and dance that span from folk to hip hop, the youths find their balance between roots and new impulses in their quest for what and who they are.

“On stage I felt that I could be Norwegian and Somali at the same time. That’s when I found my balance in life” Mona Ibrahim in NRKs documentary about Kaleidoscope

Performance days:
• Sunday, November 11:
• Tuesday, November 13: (for updates, follow www.fargespill.no)

What to do: The Activity Card gives free admission for 2 persons. Book/collect your tickets at Grieghallen’s box office. The Activity Card must be shown at the box office when ­collecting your tickets.

Box office opening hours: Monday–Wednesday + Friday: 10–17. Thursday: 10–19.30. Saturday: 11–14. On show day: Open 1 hour before show start

Read more about Kaleidoscope at www.fargespill.no 

Where to find us: Stiftelsen Fargespill – Nygårdsgaten 124 – 55 32 31 40 – www.fargespill.no I Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 – 55 21 61 50 – www.grieghallen.no

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet

Nyheter

Sist oppdatert - 22.01.2019 09.06