Eventyr i Parken

Vil du ha en utendørs vandreteater-opplevelse? Bli med oss på eventyr!

Eventyr i Parken spiller forestillinger for barnefamilier året rundt, med jevnlige forestillinger i Nygårdsparken i Bergen sentrum. Vi har fokus på interaktivitet - barna inviteres til å delta med alt fra handlinger til innspill. Forestillingene våre er bl.a. basert på kjente eventyr og spennende historiske hendelser.

Slik går du frem: Du kan bruke Aktivitetskortet til alle forestillinger som Eventyr i Parken selv arrangerer i Nygårdsparken.

Informasjon om forestillingene finner du på vår billettside, www.eventyriparken.ticketco.events. Benytt koden «Aktivitetskortet» for å bestille billetter til forestillingene. Du vil også bli bedt om å oppgi Aktivitetskort- nummeret ditt. Du kan også sende epost til
eventyriparken@gmail.com. Husk å opplyse om at du har Aktivitetskortet ved bestilling på mail.

Forestillinger blir lagt ut i løpet av året, vi anbefaler å følge vår Facebookside @eventyriparken for oppdateringer om nye forestillinger.

Vi gjør oppmerksom på at vi har et begrenset antall plasser og kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

Kontakt: eventyriparken@gmail.com
facebook/eventyriparken

Foto: Alf Alden

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.26

Do you want to experience an outdoors walking theatre? Join us for an adventure!

Adventures in the park arranges walking theatre plays for children and families all year round, with monthly shows in Nygårdsparken. All our shows are interactive – the children are invited to join in with suggestions and actions. Our shows are inspired by famous fairy tales and exciting historical events.

What to do: You can use the Activity Card for all shows that are arranged by Eventyr i Parken in Nygårdsparken.

You can find more information about our shows on our ticket page, www.eventyriparken.ticketco.events, where you can use the code «Aktivitetskortet» to book tickets. You will also be asked to fill in your Activity Card number. You can also send an email to eventyriparken@gmail.com – remember to inform us that you are an Activity Card holder when you order this way.

We are announcing all the show dates in the beginning of the spring and fall seasons. We recommend following us on Facebook @eventyriparken to be updated on dates and times.

Contact: eventyriparken@gmail.com
facebook/eventyriparken

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.26