Etat for idrett

Har du lyst til å svømme eller gå på skøyter? Vil du være med på leir? Eller kanskje delta på et kurs på Fysak?

Idrettsetaten har mange aktiviteter for barn og unge som du kan være med på – helt gratis! Her er våre tilbud:  

  • Svømming: Åstveit svømmehall, Stemmemyren Svømmehall og Slåtthaug Svømmehall. Her kan du bade så ofte du vil.
  • Fysak hus: Lån skateboard eller løpehjul på Fysak. Vi arrangerer også mange typer kurs (NB! Begrenset plass).
  • Skøyter: Gå på skøyter på Slåtthaug isbane eller i Bergenshallen (utstyr kan lånes gratis).
  • Aktivitetsleir: I høstferien kan du være med på ulike typer leirer, som for eksempel skatecamp eller friluftsleir (NB! Begrenset plass).
  • Skibuss og skikurs: Vi setter opp gratis skibuss om vinteren som går til Eikedalen/Furedalen. Vi har også kurs i snowboard, alpint og twintip.

Slik går du frem: Vis frem Aktivitetskortet når du kommer til resepsjonen i et av våre anlegg, så får du gratis inngang for to personer. Du finner informasjon om påmelding til leirer og kurs på nettsiden: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kultur-og-idrett

Her finner dere oss: Agnes Mowinckels gate

bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-idrett

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.28

Would you like to go swimming or ice-skating? Join an activity camp? Or attend a course at Fysak?

The Sports Agency of Bergen offers many activities for children and young people – free of charge. We offer:

  • Swimming: Åstveit Swimming Pool, Stemmemyren Swimming Pool and Slåtthaug Swimming Pool. Here you can swim as often as you like.
  • Fysak house: Borrow a skateboard or scooter at Fysak. We also arrange many different courses (limited availability).
  • Ice skating: Go ice skating at Slåtthaug Ice Rink or in Bergenshallen. Free equipment hire.
  • Activity camp: In the autumn holiday you can attend various types of camps, for example, a skate camp or outdoor recreation camp etc. (limited availability).
  • Ski bus and ski courses: We offer a free ski bus in the winter, which goes to Eikedalen/Furedalen. We also have snowboard, alpine and twintip courses.

What to do: 
To get free admission for two people, show the Activity Card when you arrive at the reception in our facilities. You can find information about enrolling for camps and courses on our website: www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kultur-og-idrett

Where to find us: Agnes Mowinckels gate

bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-idrett

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.28