Dans uten grenser (DUG)

Liker du å danse? 

De populære danseverkstedene for barn og unge fortsetter i de ulike bydelene. Kvalifiserte instruktører bruker ung til ung-formidling og har fått god opplæring i metodikken til DUG. Det undervises i ulike dansestiler, som hip hop, jazz, moderne og showdans/miks av stiler. Fokuset ligger på det sosiale, danseglede og danseferdigheter.

Slik går du frem: Let frem riktig kurs på www.deltager.no/BK ved å skrive inn DUG i søkefeltet. Da kommer alle DUGs dansekurs opp. Husk å sjekke sted, alder og dansestil. Bruk priskategori «Aktivitetskort», og legg inn kortets serienummer i feltet «Nummer på aktivitetskort».

Åpent i skoleåret: Dansekursene går over et semester, med oppstart første uken i september. Opphold i skoleferier/helligdager. For informasjon om oppstart, tid og sted for hvert kurs, se www.deltager.no/BK.

Vi etablerer oss i flere bydeler, følg med på deltaker.no/BK og på Facebook: Dans Uten Grenser Bergen. Sjekk også ut www.dansutengrenser.com, hvor du kan lese mer om arbeidet vårt.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kommune – Kulturetaten, Team for aktivitet. Neumannsgate 1 (4. etg.) 

E: kulturetaten@bergen.kommune.no

www.bergen.kommune.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.21

Opplev danseglede sammen med andre. 

Do you like to dance?

The popular dance workshops for children and young people continue in the various city boroughs. Qualified instructors use youth to youth communication and have received training in the DUG methodology. Various dance styles such as Hip Hop, Jazz, Modern and Show dance / Mix of styles, are taught. The focus is on social interaction, the joy of dancing and dance skills.

What to do: Find the right course at www.deltager.no/BK by entering DUG in the search bar. Then all DUG’s dance courses will come up. Remember to check the place, age and dance style. Use the price category «Activity card» and enter the card’s serial number in the field «Activity Card number».

The dance courses run over a semester starting the first week of September. During school holidays and public holidays, classes are paused. For information about start-up and location for each course, see www.deltager.no/BK.

We are establishing DUG in several districts, follow us on deltaker.no/BK and on Facebook: Dans Uten Grenser Bergen. At www.dansutengrenser.com you can read more about our work.


Where to find us: Bergen kommune – Kulturetaten, Team for aktivitet. Neumannsgate 1 (4. etg.)

E: kulturetaten@bergen.kommune.no

www.bergen.kommune.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.21

New dance groups starts in september 2021.