Bymuseet i Bergen

Opplev fortiden. Forstå nåtiden.

Bli kjent med Bergens historie!
 Besøk fangehull og kongesaler i Rosenkrantztårnet og Håkonshallen. Opplev utstillingen «Under -Jorden» på Bryggens Museum. På Lepramuseet kan du lære om hvorfor Bergen er en av de viktigste byene i verdenshistorien for forskning og bekjempelse av lepra. Skolemuseet ligger i Norges eldste skolebygning, føl på stemningen i mesterlektien, der guttene pugget sin latin. Treff herskap og tjenere fra tider som er forbi på Gamle Bergen Museum, se hvordan livet kunne arte seg i Bergen for ett eller to hundre år siden. Besøk lyststedet Damsgård Hovedgård med herrens og fruens hage som var landstedet for byens overklasse. Prøv spikking, snekring og annet håndverk og lær om mattradisjoner på Hordamuseet. 

• Bryggens Museum • Damsgård Hovedgård • Hordamuseet • Lepramuseet • Gamle Bergen Museum • Håkonshallen • Rosenkrantztårnet • Skolemuseet • Alvøen Hovedbygning
Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet i resepsjonen. Kortet gir gratis adgang for deg og en person til.
Åpningstider finner du på www.bymuseet.no

Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet 

For mer informasjon se: www.bymuseet.no

Lik oss på facebook.com: Bymuseet i Bergen

Her finner dere oss:
Bymuseet i Bergen – T: +47 55 30 80 30 – E: Post@bymuseet.no – www.bymuseet.no – facebook.com/bymuseet – instagram.com/bymuseetibergen

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.03

Med Aktivitetskortet kan du besøke følgende Bymuseer:
Bryggens Museum, Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Gamle Bergen Museum og Hordamuseet (stengt sommeren 2020). 

Sommeren 2020: 
Bymuseet åpner igjen 16. juni 2020. 
Levende museum i Gamle Bergen med skuespillere i de gamle husene. Fra tirsdag til søndag: dramatiserte fortellinger og omvisninger og uteleker. Åpent 12-16 (stengt mandager). 


 

Experience the past. Understand the present. Get close to Bergen’s history! You can visit dungeons and royal halls in the Rosenkrantz Tower and the King Håkon’s Hall. Experience the exhibition ”Under Ground” at Bryggens Museum. At the Leprosy Museum you can learn why Bergen is an important arena for the dissemination of Norwegian work and research on leprosy. The School Museum is located in Norway’s oldest school building. At Old Bergen Museum come and see how life could unfold in Bergen one or two hundred years ago. Damsgård Country Mansion was the country mansion for the upper class with the lord and lady’s garden. Try carving, carpentry, and other craftwork at the Hordamuseum and learn about food traditions.

• Bryggens Museum • Damsgård Hovedgård • Hordamuseet • Lepramuseet • Gamle Bergen Museum • Håkonshallen • Rosenkrantztårnet • Skolemuseet • Alvøen Hovedbygning

How to proceed: Show the activity card at the reception at our museums. The card provides free access for you and an additional person.

Opening hours can be found at www.bymuseet.no.


Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet

For more information see: www.bymuseet.no
Like us on facebook.com:  Bymuseet i Bergen

Where to find us:
Bymuseet i Bergen – T: +47 55 30 80 30 – E: Post@bymuseet.no – www.bymuseet.no – facebook.com/bymuseet – instagram.com/bymuseetibergen

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.03

Go for a stroll and enjoy the beautiful environments at Gamle Bergen Museum. It is a real pleasure, even though the buildings are closes for the season.