Bymuseet i Bergen

Opplev fortiden. Forstå nåtiden.

Bli kjent med Bergens historie! Treff herskap og tjenere fra tider som er forbi på Gamle Bergen Museum. Besøk fangehull og kongesaler i Rosenkrantztårnet og Håkonshallen. Lær om hverdagslivet i middelalderens Bergen på Bryggens Museum. Føl på stemningen i mesterlektien der guttene pugget sin latin på Skolemuseet. Besøk Lepramuseet og lær om hvorfor Bergen er en av de viktigste byene i verdenshistorien for forskning og bekjempelse av lepra. Opplev de vakre hagene på Damsgård Hovedgård, som var landsted for byens overklasse.

I Rosenkrantztårnet kan du få et rebushefte der du må lete og finne svar på alle spørsmålene gjennom besøket i tårnet. Det finnes også en utendørs aktivitetsløype på Bergenhus festning som du kan få utdelt i resepsjonen i Håkonshallen eller Rosenkrantztårnet. På Bryggens Museum har vi et aktivitetshefte med oppgaver knyttet til utstillingen Under Jorden, samt en tegnekonkurranse.

Bymuseene er:

  • Bryggens Museum
  • Damsgård Hovedgård 
  • Hordamuseet
  • Lepramuseet 
  • Gamle Bergen Museum 
  • Håkonshallen
  • Rosenkrantztårnet 
  • Skolemuseet 
  • Alvøen Hovedbygning

Slik går du frem: Vis Aktivitetskortet i resepsjonen. Kortet gir gratis adgang for deg og en annen.

Åpningstider finner du på www.bymuseet.no.

Her finner dere oss / Where to find us: Bymuseet i Bergen
T: +47 55 30 80 30 – E: Post@bymuseet.no – facebook.com/bymuseet – instagram.com/bymuseetibergen

www.bymuseet.no

Nyheter

Sist oppdatert - 30.11.2022 11.51

Experience the past. Understand the present.

Get close to Bergen’s history! Come meet lords and servants from lost times at Old Bergen Museum. Visit dungeons and royal halls at the Rosenkrantz Tower and the Håkon`s Hall. Learn about everyday life in Medieval Bergen at Bryggens Museum. Feel the vibe in the old school rooms where the boys learned Latin at the School Museum. Visit the Leprosy Museum and learn why Bergen is an important arena for the work and research on leprosy. And visit Damsgård Country Mansion, the country mansion for the upper class, with its beautiful gardens. In the Rosenkrantz Tower you can get an activity sheet to solve during your walk through the tower. There is also an outdoor activity trail at Bergenhus Fortress that you can get in the reception at the Håkon`s Hall and the Rosenkrantz Tower. At Bryggens Museum you can get an activity booklet with different tasks to do in the Exhibition “Below ground”. You can also participate in our drawing competition.

• Old Bergen Museum
• The Rosenkrantz Tower
• The Håkon`s Hall
• Bryggens Museum
• The School Museum
• The Leprosy Museum
• Damsgård Country Mansion
• Hordamuseet
• Alvøen Manor

How to proceed: Show the Activity Card at the museums’ receptions and get free access for two persons. Opening hours can be found at www.bymuseet.no.

Nyheter

Sist oppdatert - 30.11.2022 11.51

Visit several different museum and get an exciting historical experience.