Bymuseet i Bergen

Vi formidler Bergens historie gjennom tidene. Vi både kan og vil formidle kultur til barn og unge, enten ved et vanlig besøk i et av våre museer eller på våre familie­arrangementer.

Gode opplevelser gjennom året: Byhistorie, Levende Museum, utstillinger, hager og sjøområder.

Alvøen Hovedbygning – Bryggens Museum – Damsgård Hovedgård – Hordamuseet – Lepramuseet – Gamle Bergen Museum –  Håkonshallen –  Rosenkrantztårnet – Skolemuseet

Slik går du frem:
Vis aktivitetskortet ditt til verten i resepsjonen, så får du gratis adgang. Velkommen!

Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet 

For mer informasjon se: www.bymuseet.no
Lik oss på facebook.com: Bymuseet i Bergen

Her finner dere oss:
Bymuseet i Bergen – T: +47 55 30 80 30 – E: Post@bymuseet.no – www.bymuseet.no – facebook.com/bymuseet – instagram.com/bymuseetibergen

Nyheter

Sist oppdatert - 19.09.2018 20.10

Med Aktivitetskortet kan du besøke følgende museer:
Bryggens Museum, Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Gamle Bergen Museum og Hordamuseet. 

Gamle Bergen er et område som er fint å besøke hele året.

 

We tell the story of Bergen’s history through the ages. Our goal is to share our cultural heritage to children and youths, either through a regular visit at one of our ­museums or at our family events.

Good experiences throughout the year: Town history, live museum, exhibitions, ­garden and seaside.

Alvøen Manor – Bryggens Museum – Damsgård Manor – Hordamuseet – Leprosy – Old Bergen Museum – Håkonshallen – Rosenkrantz Tower – School Museum

What to do:
To get free admission, show your Activity Card to the attendant at reception. 
Welcome!

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet

For more information see: www.bymuseet.no
Like us on facebook.com:  Bymuseet i Bergen

Where to find us:
Bymuseet i Bergen – T: +47 55 30 80 30 – E: Post@bymuseet.no – www.bymuseet.no – facebook.com/bymuseet – instagram.com/bymuseetibergen

Nyheter

Sist oppdatert - 19.09.2018 20.10

Go for a stroll and enjoy the beautiful environments at Gamle Bergen Museum. It is a real pleasure, even though the buildings are closes for the season. 

Nyheter

Sist oppdatert - 19.09.2018 20.10

Nyheter

Sist oppdatert - 19.09.2018 20.10