Bergen Kino

Har du lyst til å gå på kino? Opplev filmmagi i kinosalen sammen med andre!

Bergen Kino viser film hele året. Her er det filmer for både familier og ungdom. Med Aktivitetskortet får du tilgang til gode filmopp­levelser. Se kinoprogrammet på www.bergenkino.no.

Slik går du frem: Aktivitetskortet kan brukes kun én gang per måned. Det gis to gratisbilletter per besøk. Kinobilletter hentes i våre kiosker i åpningstiden. Billetter kan ikke reserveres eller kjøpes på nett. Aktivitetskortet er ikke tilstrekkelig som aldersbevis på filmvisninger med aldersgrense. Gjelder alle ordinære forestillinger.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.

Åpningstid på billettsalg: Konsertpaleet fra kl. 10 på hverdager. Lørdager og søndager fra kl. 10. (Du kan også kjøpe billetter til Magnus Barfot Kino i Konsertpaleet).

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen kino – Neumannsgate 3
T: 55 56 90 50 (man–fre kl 8–15) / 917 22 798 (man–fre kl 14.30–21.30 /lør–søn kl 11.30–21.30)

 www.bergenkino.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 15.03

Would you like to go to the cinema? Experience movie magic together!

Bergen Kino shows films throughout the year for both families and youths. The Activity Card gives you access to wonderful film experiences. 

See the film listings at www.bergenkino.no

What to do: The Activity Card can be used once a month. You get two free tickets each visit. The tickets must be picked up in our kiosks during opening hours. Tickets can not be reserverd or purchased online. The Activity Card is not valid as proof of age on films with an age limit. Applies to all ordinary screenings.

Please note that tickets may not always be available for the Activity Card.

Opening hours and ticket sales: Konsertpaleet from 10 on weekdays, and Saturdays and Sundays from 10. (You can also buy tickets for Magnus Barfot Kino at Konsertpaleet).  

Where to find us: Bergen kino – Neumannsgate 3 T: 55 56 90 50 (man–fre kl 8–15) / 917 22 798 (man–fre kl 14.30–21.30 /lør–søn kl 11.30–21.30) www.bergenkino.no 

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 15.03