Bergen Internasjonale Kultursenter

Har du lyst til å danse, bokse eller se barnekino? Eller kanskje du har lyst til å treffe nye venner fra mange ulike kulturer?

Bergen Internasjonale Kultursenter er et flerkulturelt møtested for barn og ­ungdom. Her er det mange faste aktiviteter hver uke, og mye annet spennende som skjer!

Faste aktiviteter for barn og ungdom (følger skoleruten):
• Bragd Boksing, mandag og onsdag: 17–19 (kan låne utstyr).
• Åpen dansetrening, tirsdag: 19–21.
• FamilieLørdag 12:30. BarneB m/aktiviteter og kunstverksted eller barnefilm.

Slik går du frem:
Alle aktivitetene er gratis å delta på, og du trenger ikke å vise frem Aktivitetskortet. 

Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Her finner dere oss:
BIKS – Kong Oscars gate 15 – T: 53 51 03 40 / 55 55 80 39 – E: bikspost@biks-bergen.no – www.biks-bergen.no – www.facebook.com/bergeninternasjonale

Nyheter

Sist oppdatert - 15.01.2018 08.13

I vår venter et mangfold av aktiviteter for både barn og unge. Om lørdagene er det familieLørdag. Kanskje du har lyst til å være med på et av kursene våre - og prøve boksing eller dans? 

Would you like to dance, box or see a children’s movie? Or perhaps you would like to meet new friends from various cultures?

Bergen International Culture Centre is a multicultural meeting place for ­ children and youth. There are many regular activities each week and lots of ­exciting events.

Regular activities for kids and youths (follows the annual school calendar):
• Bragd boxing, Monday and Wednesday: 17–19.
• Dance training for all, Tuesday: 19–21.
• FamilySaturday at 12:30: KidBIKS with activities and art workshop or children movie. 

What to do:
Participation in all activities is free. You do not have to present the Activity Card. 

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet

Where to find us
BIKS – Kong Oscars gate 15 – T: 53 51 03 40 / 55 55 80 39 – E: bikspost@biks-bergen.no – www.biks-bergen.no – www.facebook.com/bergeninternasjonale

Nyheter

Sist oppdatert - 15.01.2018 08.13

Maybe you want to try something new this spring? For instance boxing or dancing?