Bergen Internasjonale Kultursenter

Har du lyst til å danse, bokse eller gå på en familie­konsert? Eller kanskje du har lyst til å treffe nye venner fra mange ulike kulturer?

Bergen Internasjonale Kultursenter er et flerkulturelt møtested for barn og ­ungdom. Her er det mange faste aktiviteter hver uke, og mye spennende som skjer!

Faste aktiviteter for barn og ungdom (følger skoleruten):
• Bragd Boksing, mandag og onsdag: 17–19 (utstyr kan lånes).
• Åpen dansetrening, tirsdag: 19–21.
• BarneB: En lørdag i måneden, kl 12.30, inviterer vi til familiedag med kafé, kunstverksted med ulike temaer og aktiviteter eller familiekonsert.

Slik går du frem:
De faste aktivitetene er gratis å delta på, og du trenger ikke å vise frem ­Aktivitets­kortet. På konserter med inngangsbillett er det gratis mot fremvisning av Aktivitetskortet. 

Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Her finner dere oss:
Bergen Internasjonale Kultursenter – Kong Oscars gate 15 – T: 53 51 03 40 / 55 55 80 39 – E: post@bergeninternasjonalekultursenter.no – http://bergeninternasjonalekultursenter.no

Nyheter

Sist oppdatert - 18.02.2019 14.52

Would you like to dance, box or join a family concert? Or perhaps you would like to meet new ­friends from ­various cultures?

Bergen International Culture Centre is a multicultural meeting place for ­children and youth. There are many regular activities each week and lots of ­exciting events.

Regular activities for kids and youths (follows the annual school calendar):
• Bragd boxing, Monday and Wednesday: 17–19.
• Dance training for all, Tuesday: 19–21.
• BarneB: A saturday once a month at 12.30, we invite you to café, different kinds of art workshops and activities or family concert.

What to do:
Participation in all activities is free. You do not have to present the Activity Card. 

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet

Where to find us
Bergen Internasjonale Kultursenter – Kong Oscars gate 15 – T: 53 51 03 40 / 55 55 80 39 – E: post@bergeninternasjonalekultursenter.no – www.bergeninternasjonalekultusenter.no

Nyheter

Sist oppdatert - 18.02.2019 14.52

Maybe you want to try something new this spring? For instance boxing or dancing?