Bergen Internasjonale Kultursenter

Har du lyst til å danse, spille teater eller gå på en familiekonsert? Eller kanskje treffe nye venner fra mange ulike kulturer?

Bergen Internasjonale Kultursenter er et flerkulturelt møtested for barn og ungdom. Her er det både aktiviteter og kurs med påmelding hver uke og mye spennende som skjer!

Aktiviteter for barn og ungdom

  • Åpen dansetrening, tirsdag: 19-21
  • BarneB - Én lørdag i måneden kl. 12.30, inviterer vi til familiedag med kafé, kunstverksted med ulike temaer og aktiviteter.
  • Familiekonsert - Én søndag i måneden med spennende artister
  • Ungdomsfest
  • Teatergruppe for barn mellom 7-12 år (påmelding)

Slik går du frem: De faste aktivitetene er gratis å delta på, og du trenger ikke å vise frem Aktivitetskortet. På konserter og arrangementer med inngangsbilletter, må du sende inn bilde av kortet til post@bergeninternasjonalekultursenter.no. Da får du tilsendt en promokode som du kan bruke i TicketCo for å hente ut gratisbilletter selv.

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen Internasjonale Kultursenter – Kong Oscars gate 15 
T: 53 51 03 40 / 55 55 80 39 – E: post@bergeninternasjonalekultursenter.no

bergeninternasjonalekultursenter.no

Nyheter

Sist oppdatert - 27.09.2022 13.26

Would you like to dance, join a theatre group, or go to a family concert? Or perhaps you would like to meet new friends from various cultures?

Bergen Internasjonal Culture Center is a multicultural meeting place for children and youth.

Activities for kids and youths:
• Dance training for youth, Tuesday: 19 -21
• BarneB – One Saturday a month at 12.30, we invite you to a family day, with café and different kinds of workshops and activities
• Family concert (monthly)
• Youth party
• Theatre group (registration)

What to do: The regular activities are free to attend, and you do not have to show your Activity Card. For concerts and events with entrance tickets, you must send a photo of your card to post@bergeninternasjonalekultursenter.no. You will be sent a code which you can use in TicketCo to obtain free tickets yourself.
https://bergeninternasjonalekultursenter.no

Nyheter

Sist oppdatert - 27.09.2022 13.26

Maybe you want to try something new this autumn like dancing or theater group? Or just hang out with new friends?