Bergen Dansesentes danse- og ballettskole

Vil du lære å danse hiphop, jazzdans, klassisk ballett eller samtidsdans? Da er Bergen Dansesenter noe for deg!

Med Aktivitetskortet kan du søke om friplass hos oss.

I dansen opplever du glede, mestring og samhold, og du får kunnskap om kunstformen dans og dens ulike uttrykk.

Bergen Dansesenter er en danse- og ballettskole og et regionalt kompetansesenter for dans. Danse- og ballettskolen har elever fra 2 år og langt opp i pensjonsalder, fra nybegynner til avansert nivå. Undervisningen er konsentrert om de sceniske dansestilene klassisk ballett, hiphop, samtidsdans og jazzdans. Du vil også få mulighet til å opptre på elevforestillinger og arrangement som Dansens Dag og De Unges Festspilldag.

Vi er opptatt av høy faglig kvalitet på undervisningen, grundighet og progresjon, og våre pedagoger har profesjonell danseutdanning. Bli med og dans hos oss på USF Verftet på Nordnes!

Slik går du frem: Send en e-post til: post@bergen-dansesenter.no

Her finner dere oss: Georgernes Verft 12, 5011 Bergen Entrance E. T: 55 32 08 66 / 482 49 269 mandag–fredag 09.00-15.00

Informasjon om kurs, pedagoger og timeplan finner du på våre nettsider:
bergen-dansesenter.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 13.25
Do you want to dance hip hop, jazz dance, classical ballet or contemporary dance? With the Activity Card you can apply for free admission to Bergen Dansesenter!
During dance you will experience joy and mastering of skills as well as getting to know the art form and its many expressions.
Bergen Dansesenter is a dance and ballet school and a Regional Resource Centre for Dance. We offer dance courses for all ages, from beginner to advanced level. The dance styles are classical ballet, hip hop, contemporary dance and jazz dance. You will also get to perform in student-performances and events such as The International Dance Day and The Festival Youth Performance at Bergen International Festival.
Professional dance teachers lead the courses in a both thorough and enthusiastic way. Come dance with us at USF Verftet at Nordnes!
What to do: Send an email to: post@bergen-dansesenter.no
Where to find us: Georgernes Verft 12, 5011 Bergen Entrance E. T: 55 32 08 66 / 482 49 269 mandag–fredag 09.00-15.00.

Information about courses etc: https://bergen-dansesenter.no
Do you want to dance hip hop, jazz dance, classical ballet or contemporary dance? With the Activity Card you can apply for free admission to Bergen Dansesenter!

During dance you will experience joy and mastering of skills as well as getting to know the art form and its many expressions.

Bergen Dansesenter is a dance and ballet school and a Regional Resource Centre for Dance. We offer dance courses for all ages, from beginner to advanced level. The dance styles are classical ballet, hip hop, contemporary dance and jazz dance. You will also get to perform in student-performances and events such as The International Dance Day and The Festival Youth Performance at Bergen International Festival.

Professional dance teachers lead the courses in a both thorough and enthusiastic way. Come dance with us at USF Verftet at Nordnes!

What to do: Send an email to: post@bergen-dansesenter.no

Where to find us: Georgernes Verft 12, 5011 Bergen Entrance E. T: 55 32 08 66 / 482 49 269 mandag-fredag 09–15. 


bergen-dansesenter.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 13.25