Barnelørdag og PopLAB

Underholdning og kreative aktiviteter der dere bor!

Barnelørdag i ditt nærmiljø: 

Barnelørdag er Bergen kommunes teater og konserttilbud til barn og familier. Vi ønsker at barn og barnefamilier i Bergen skal ha gode kulturelle opplevelser i egne bydeler. I vår vil du blant annet få mulighet til å se alt det rare som skjer når kongen kommer på besøk, å hjelpe Klovn Knut å sitte barnevakt for en skikkelig sur baby, å høre alle de vakre lydene og tonene som et krystallpiano lager, å lære av Abu hvordan kuer danser i Ghana, og å bli med piraten på jakt etter verdens mest verdifulle skatt. 

Her spilles forestillingene: Arna Industrihus, Ytre Arna. Barnas Kulturhus, Sentrum. Fana Kulturhus, Fana. Gnisten, Laksevåg. Kultursalen på Vannkanten, Loddefjord. Magneten Kunstkollektiv, Fyllingsdalen. Ny-Krohnborg Kultursenter, Løvstakksiden. Ulriken Bydelssenter, Landås. Ytrebygda Kultursenter, Ytrebygda. Ådnahall Kulturverksted, Indre Arna. Åsane Kultursenter, Åsane. 


Slik går du frem: Aktivitetskortet gjelder som inngang for ett barn og én voksen per kort. Vi anbe­faler å forhåndsbestille billetter på nett: barnelordag.ticketco.no, kryss av for Aktivitetskortet. Om det ikke er utsolgt, kan du også få billetter i døren. Billettluken åpner ca. en halv time før fore­stilling, og det er lurt å være ute i god tid. Kontakt Cedric Beguin, tlf: 55 56 96 01 eller barnelordag@bergen.kommune.no ved spørsmål.

PopLAB
Lørdager inviteres alle som ønsker det til å utforske sitt kreative jeg i Åsane kultursenter, Oasen Storsenter og i Nygårdsparken. Her lager en gjeste­kunstner i stand spennende aktiviteter sammen med våre PopLAB-verter. For oversikt over høstens PopLAB’er, følg med på bergen.kommune.no/kultur og facebook.com/kulturogdeltakelse

Kontaktinformasjon: Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse – Neumannsgate 1 (3. etg.) – T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no

Nyheter

Sist oppdatert - 20.08.2019 10.56

Children’s Saturdays and PopLAB

Entertainment and creative activities where you live!

Children’s Saturday in your vicinity: Every satutday the municipality of Bergen arranges local theater spectacles and music concerts for children and families. The aim is to offer access to quality cultural experiences for the younger ones and for their families. This spring you will, amongst other things, have the opportunity to discover the strange happenings that occur when the King comes for a visit, to help Clown Knut to look after a really crancky baby, to listen to the magical sounds and tones played on a crystal piano, to learn more from Abu about the dancing cows in Ghana, as well as to take part in a pirate hunt looking for the world’s most precious treasure!

Venues where the performances will be held: Arna Industrihus, Ytre Arna. Barnas Kulturhus, Sentrum. Fana Kulturhus, Fana. Gnisten, Laksevåg. Kultursalen at Vannkanten, Loddefjord. Magneten Kunstkollektiv, Fyllingsdalen. Ny-Krohnborg Kultursenter, Løvstakksiden. Ulriken Bydelssenter, Landås. Ytrebygda Kultursenter, Ytrebygda. Ådnahall Kulturverksted, Indre Arna. Åsane Kultursenter, Åsane

What to do: We recommend that you book tickets online in advance: barnelordag.ticketco.no. Check off ‘Aktivitetskortet’. If not sold out, you can also get tickets at the entrance, one child and one adult per card. Tickets are available at the ticket office approxi­mately half an hour before the performance starts. It’s a good idea to arrive early. If you have any questions, please contact Cedric Beguin on 55 56 96 01 or ­barnelordag@bergen.kommune.no.

PopLAB: Each month, on a Saturday, anyone who wants to explore their inner creativity is invited to come to Åsane kultursenter, Oasen Storsenter and Nygårdsparken to meet our PopLab hosts, who will arrange fun activities for everyone. Here you can draw, paint, shape, fold, chat and test. Check out the website and Facebook for information about this fall’s PopLABs: facebook.com/kulturogdeltakelse

For more information: Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse – Neumannsgate 1 (3. etg.) – T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet

Nyheter

Sist oppdatert - 20.08.2019 10.56