Barnas Turlag Bergen

Har du lyst å lære å padle kajakk eller bli med på klatring, dra på lekne hytteturer eller kanskje tøffe deg med bading hele høsten? Barnas Turlag inviterer til mange gøye aktiviteter, sammen med andre familier.

Barnas Turlag Bergen arrangerer ulike turer og arrangementer for barn og barnefamilier. Vi arrangerer både lavterskelturer i nærmiljøet og lengre turer i høyfjellet. Vi har både dagsturer og overnattingsturer. Vi drar på skiturer og står på skøyter, drar på kveldsmatturer, har juleverksted og drar på teltturer. Vi byr på flotte opplevelser og nye vennskap. Vi har også trille-og bæreturer på dagtid for de som er hjemme med små barn. Om sommeren har vi mange kjekke leirer. Vi har også et fritidstilbud som heter Turboklubben. Vi har 14 Turboklubber i ulike nærmiljø rundt Bergen. Finn din nærmeste turboklubb og bli med.

Slik går du frem:

Gå inn på www.dnt.no/aktiviteter og søk opp: Aktivitetskort, eller gå inn på bergenoghordalandturlag.no/barnas-turlag Kontakt oss på epost bht@dnt.no dersom du ønsker å bruke Aktivitetskortet ditt på en av disse aktivitetene, så blir du sendt til riktig kontaktperson for aktiviteten.

Følg oss også på: www.facebook.com/barnasturlagbergen og www.facebook.com/dntungbergen

Her finner dere oss / Where to find us:
Bergen og Hordaland Turlag – Tverrgaten 4-6 i Marken
T: 55 33 58 10 (hverdager 10-16) – E: 
bht@dnt.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 09.53

Bli med på trilleturer, bæremeisturer og kveldsmatturer – og få nye venner gjennom Bergen og Hordaland Turlag.

Du trenger ikke å være supersprek for å være med. 

Would you like to learn how to paddle a kayak, go on fun cabin getaways or maybe you are tough enough to swim in the ocean until it freezes? Barnas Turlag invites you to join them for many fun activities together with other families.

The trekking association arranges different trips and other events for children and their families. We arrange short and easy walks in the local environment as well as longer hiking trips in the mountains and even overnight trips. Join us for skiing, ice skating, arts and crafts workshops before Christmas, supper in the woods or camping - and make new friends and memories. We also arrange separate walks where you can bring you baby in a stroller or a baby carrier. In the summer you can join our fun activity camps.


What to do: Go to www.dnt.no/aktiviteter and search for «Aktivitetskort» or go to bergenoghordalandturlag.no/barnas-turlag. Contact us by e-mail bht@dnt.no and let us know you wish to use your Activity Card and we will help you.

You can also follow us on: www.facebook.com/barnasturlagbergen and www.facebook.com/dntungbergen

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 09.53

Make new friends and enjoy the nature with Bergen og Hordaland Turlag.