Barnas kulturhus

Rom for kreativitet. Rom for kunnskap. Rom for ­utforskning. Rom for refleksjon. Rom for endring.

Vi inviterer barn inn i rom der gode kunstmøter kan skje. Der læring kan skje. Der barn selv kan arbeide og uttrykke seg i estetiske og kunstneriske former.

Lørdager kl. 13–16 tilbys barnefamilier med barn i alderen 0–12 år et bredt kunst- og kulturprogram innen musikk, teater, drama, visuell kunst, dans og film.

Lørdagene starter med en forestilling kl. 13, etterfulgt av ulike verksteder fra kl. 13.45. Verkstedene ledes av profesjonelle formidlere eller kunstnere.

Få også med dere de årlige festivalene i regi av Barnas kulturhus; ­Litteraturfest BARN; «Alfa & Omega, Kulturminnefestivalen; «Ruiner hull og gamle hemmeligheter», Musikkfest BARN; «LYDig», Barnas Kulturhelg, BarneBIFF og Scenekunstfest BARN; «Scuba».

Slik går du frem:
Vis Aktivitetskortet ditt til verten i resepsjonen, så får du gratis adgang for 2 personer.

Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet

Her finner dere oss:
Barnas kulturhus – Kalmargaten 6 – T: 53 03 82 30 – E: barnaskulturhus@bergen.kommune.no– www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

Nyheter

Sist oppdatert - 04.01.2018 20.24Room for creativity. Room for knowledge. Room for ­exploration. Room for re ection. Room for change. 

Children are invited into rooms where they can encounter enriching art, and learn to express themselves both aesthetically and artistically. 

Every Saturday from 1 pm to 4 pm, families with children aged 0–12 years are offered a broad art and culture programme covering music, theatre, drama, visual art, dance and film. 

The programme starts on Saturday with a show at 1 pm followed by various workshops, which are run from 1:45 pm by professional organisers or artists. 

Bergen Kulturhus also arrange annual festivals such as the literature festival BARN; «Alfa & Omega, the Cultural heritage festival; «Ruiner hull og gamle hemmeligheter», Musikkfest BARN; «LYDig», Barnas Kulturhelg, BarneBIFF and Scenekunstfest BARN; «Scuba».

What to do:
Show the Activity Card to the attendant at the reception, in order to receive free admission for two people.

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Where to find us:
Barnas kulturhus – Kalmargaten 6 – T: 53 03 82 30 – E: barnaskulturhus@bergen.kommune.no– www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus

Nyheter

Sist oppdatert - 04.01.2018 20.24

Festivals during autumn 2017:  

30.9 and 7.10 2017: Childrens film festival.  
11.11 and 12.11 2017: Scuba – a theater festival for children.