Akvariet i Bergen

Visste du at blekkspruten har blått blod? Eller at plasten som vi kaster hvert år blir til flak i havet på størrelse med et helt land?

Akvariet i Bergen har gitt bergensere og gjester et fantastisk møte med dyrelivet på dypet og landjorda siden 1960.

På Akvariet finner du de rareste og flotteste skapninger fra de store havdypene, fjæresteinene, arktiske strøk og tropisk regnskog. Vi har et mål om å spre kunnskap om dyr og dyrevelferd, bevaring og artsmangfold. Etter et besøk på

Akvariet vet du garantert noe du ikke visste fra før. Akvariet har over 60 små og store akvarier, hvor man kan se alle de fascinerende skapningene som lever under havoverflaten. Hver dag kan du oppleve pingvinfôring og sjøløveshow m.m. Ulike fôringer og aktiviteter hver time, og filmer vises i kinoen.

Slik går du frem:
Med Aktivitetskortet får du fri adgang for deg + 1 gjest. NB! Barn under 10 år må ha følge med voksne. Vis Aktivitetskortet når du kommer på besøk til Akvariet i Bergen, du vil da komme gratis inn. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet. 

Åpningstider:
1. september–30. april: Alle dager 10–18.
1. mai–31. august: Alle dager 9–18. 


Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Her finner dere oss:
Akvariet i Bergen – Nordnesbakken 4 – T: 55 55 71 71 – www.akvariet.no

Nyheter

Sist oppdatert - 31.08.2018 11.46

 

Sommerprogram:

09.30 Fiskefôring i Haitunnelen Mandag, onsdag og fredag
09.30 Fôring Silkeapene Tirsdag, onsdag og fredag
11.00 Pingvinfôring
12.00 Sjøløvepresentasjon 
13.00 Oterpresentasjon
14.00 Pingvinfôring 
14.00 Tropisk guiding
14.00 Fredag – Krokodillefôring (kjelleren)
15.00 Sjøløvepresentasjon.
16.00 Fiskeguiding i Rotunden
17.00 PingvinfôringDo you know that octopuses have blue blood? Or that the plastic we throw away each year turn into sheets of plastic in the sea as large as an entire country?

The Aquarium in Bergen has given the locals and other visitors a fantastic encounter with animal life in the ocean and on land since 1960.

At the Aquarium you find the weirdest and greatest creatures from deep waters around the world, seashores, the Arctic and tropical rainforests. Our goal is to give you know­ledge of animals and animal welfare, conservation and diversity of species. After visit­ing the Aquarium you will certainly have learned something you did not know before.

There are more than 60 small and large fish tanks exhibiting all kinds of fascinating creatures living below the surface of the ocean. You can watch the penguins being fed and the sea lion show, etc., everyday. In fact, the feeding of various animals and activities take place every hour, and movies are shown in our movie theatre.

What to do:
The Activity Card gives free access for you + 1 guest. Please note that an adult must accompany children under 10. To ensure a free visit to the Aquarium, please show your card at the entrance hall. Please be aware that on busy days the Aquarium may run out of tickets. The Activity Card also gives you access to the Aquarium at Halloween on Saturday, 27th October, 2018.

Opening hours:
September 1st–April 30th: Everyday from 10am–6pm.
May 1st–August 31st: Everyday from 9am–6pm.  

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Where to find us:
Akvariet i Bergen – Nordnesbakken 4 – T: 55 55 71 71 – www.akvariet.no

Nyheter

Sist oppdatert - 31.08.2018 11.46

Daily May 1th – August 31th:

09.30: Feeding in the shark tunnel Monday, Wednesday and Friday
09.30: Feeding the marmosets Tuesday, Thursday, Saturday and sunday
11.00: Feeding the Penguin
12.00: Sea lion presentation
13.00: Feeding the Otters
14.00: Feeding the Penguin
14.00: Tropical guiding
14.00: Friday – Feeding the crocodiles (basement)
15.00: Sea lion presentation
16.00: Fishguiding in the Rotunda
17.00: Feeding the Penguin 

Nyheter

Sist oppdatert - 31.08.2018 11.46