Akvariet i Bergen

Visste du at blekkspruten har blått blod? Eller at plasten som vi kaster hvert år blir til flak i havet på størrelse med et helt land? 

Akvariet i Bergen har gitt bergensere og gjester et fantastisk møte med dyrelivet på dypet og landjorda siden 1960. På Akvariet finner du de rareste og flotteste skapninger fra de store havdypene, fjæresteinene, arktiske strøk og tropisk regnskog. Vi har et mål om å spre kunnskap om dyr og dyrevelferd, bevaring og artsmangfold. Etter et besøk på Akvariet vet du garantert noe du ikke visste fra før. 

Akvariet har over 60 små og store akvarier, hvor man kan se alle de fascinerende skapningene som lever under havoverflaten. Hver dag kan du oppleve pingvinfôring og sjøløveshow m.m. Ulike fôringer og aktiviteter hver time, og filmer vises i kinoen. 

Aktivitetskortet gjelder også på Nattevandringen fredag 22. februar. Hva skjer egentlig på Akvariet om natten? Hva gjør dyrene på, er de våken eller sover de? Hvem har lyset på når de sover og hvem liker det helt mørkt? Dette og mye mer får du svaret på denne kvelden. Nattevandring er spennende og lærerikt for både barn og voksne.

Slik går du frem:

Med Aktivitetskortet får du fri adgang for deg + 1 gjest. NB! Barn under 10 år må ha følge med voksne. Vis Aktivitetskortet når du kommer på besøk til Akvariet i Bergen, du vil da komme gratis inn. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet. 

Åpningstider:
1. mai–31. august: Alle dager 9–18. 
1. september–30. april: Alle dager 10–18.

Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Her finner dere oss:
Akvariet i Bergen – Nordnesbakken 4 – T: 55 55 71 71 – www.akvariet.no

Nyheter

Sist oppdatert - 30.04.2019 20.28

 


Do you know that octopuses have blue blood? Or that the plastic we throw away each year turn into sheets of plastic in the sea as large as an entire country?

The Aquarium in Bergen has given the locals and other visitors a fantastic encounter with animal life in the ocean and on land since 1960. At the Aquarium you find the weirdest and greatest creatures from deep waters around the world, seashores, the Arctic and tropical rainforests. Our goal is to give you know-ledge of animals and animal welfare, conservation and diversity of species. After visit-ing the Aquarium you will certainly have learned something you did not know before.

There are more than 60 small and large fish tanks exhibiting all kinds of fascinating creatures living below the surface of the ocean. You can watch the penguins being fed and the sea lion show, etc., everyday. In fact, the feeding of various animals and activities take place every hour, and movies are shown in our movie theatre. 

The Activity Card also gives you access to the Aquarium at Night at the aquarium Friday 22 February at 18–21.What happens at the Aquarium at night? What are the animals doing, are they awake or are they sleeping? Who has the light on when they sleep and who likes it completely dark? This and much more you will get the answer on this evening. 

What to do: 

The Activity Card gives free access for you + 1 guest. Please note that an adult must accompany children under 10. To ensure a free visit to the Aquarium, please show your card at the entrance hall. Please be aware that the Aquarium may run out of tickets. 

Opening hours: 
May 1st–August 31st: Everyday from 9am–6pm.
September 1st–April 30th: Everyday from 10am–6pm. 

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Where to find us:
Akvariet i Bergen – Nordnesbakken 4 – T: 55 55 71 71 – www.akvariet.no

Nyheter

Sist oppdatert - 30.04.2019 20.28

Nyheter

Sist oppdatert - 30.04.2019 20.28