AKKS Bergen

Er du interessert i musikk? Med Aktivitetskortet kan du søke om friplass på våre kurs eller gratis inngang på Eggstockfestivalen!

AKKS Bergen tilbyr instrument- og vokalkurs, bandkurs, DJ-kurs og kurs innen musikkproduksjon med profesjonelle instruktører fra musikklivet i Bergen. På våre kurs er det fokus på spilleglede, og undervisningen foregår i grupper på tre til fem deltakere. 

AKKS Bergen er en idealistisk musikkorganisasjon som holder til på USF Verftet i Bergen sentrum. Våre tilbud er både for nybegynnere og viderekomne, og hos oss er det fokus på mestring og spilleglede sammen med andre som har like interesser. Vi arrangerer kurs over fem uker med oppstart i februar, mars, september og oktober. 

Eggstockfestivalen er en festival for nye artister og band i Hordaland og Sogn og Fjordane. Artister som Sondre Lerche, Tarjei Strøm, Razika, Silja Sol, Matias Tellez og Boy Pablo har alle opptrådt på Eggstockfestivalen tidlig i sine karrierer. Festivalen har fri alder. 

Vi arrangerer også Loud! Jentenes bandleir for jenter mellom 12–16 år i høstferien. I løpet av denne uken møter du andre musikkinteresserte jenter, du får prøve å spille mange instrumenter, spille i band og lage egne låter. Det hele avsluttes med konsert for venner og familie!


Slik går du frem:

Gå inn på www.akks.no/bergen/kurs for informasjon og påmelding, eller ta -kontakt med oss per e-post bergen@akks.no eller tlf. 55 55 75 55.

Lik oss på Facebook: AKKS Bergen. Lik oss på Instagram: akksbergen

Her finner dere oss: AKKS Bergen – Georgernes Verft 12 – 5011 Bergen – T: 55 55 75 55 (kl 10–16.30) – E: bergen@akks.no - www.akks.no/bergen

Nyheter

Sist oppdatert - 31.12.2018 12.43

Are you interested in music? With the Activity Card you can apply for free spots on our courses!

AKKS Bergen offers instrumental courses, vocal courses, band courses, DJ courses and courses in music production with professional instruc-tors from the music scene in Bergen. Our courses are fun and social, and takes place in groups of three to five participants. 

AKKS Bergen is an idealistic music organization located at USF Verftet in Bergen City Centre. We provide courses at both beginner and advanced level, and you’ll meet others who share similar interests. We offer courses over five weeks starting in February, March, September and October.  

Eggstockfestivalen is a festival for up and coming bands and artists from Hordaland and Sogn og Fjordane. Artists like Sondre Lerche, Tarjei Strøm, Razika, Silja Sol, Matias Tellez and Boy Pablo have all played this festival early in their careers.

We also organize “Loud!” –  a band camp for girls between 12–16 years in the autumn break. During this week you will meet other music loving girls, you’ll get to try different instruments, play in a band and write your own songs. The week ends with a concert for friends and family!

What to do: 

Go to www.akks.no/bergen/kurs for information and registration forms or send us an e-mail at bergen@akks.no or call us on 55 55 75 55.

Like us on Facebook: AKKS Bergen. Like us on Instagram: akksbergen

Where to find us: AKKS Bergen – Georgernes Verft 12 – 5011 Bergen – T: 55 55 75 55 (kl 10–16.30) – E: bergen@akks.no - www.akks.no/bergen

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet

Nyheter

Sist oppdatert - 31.12.2018 12.43