AdO arena

Bergens flotte svømmearena har mye spennende å by på! 

Stupebassenget med sine høyder helt opp til 10 meter gir alle og enhver noe å bryne seg på. I hovedbassenget kan du svømme i gode og lange 50-metersbaner. I helger og ferier legges det ut en 17 meter lang hinderbane og et stort isfjell i bassenget. Stupe­bassenget er fem meter dypt og hovedbassenget er tre meter dypt, så her må du være svømmedyktig for å ferdes.

Du kan også prøve våre to sklier. Den lengste sklien på 76 meter har tidtaking. For de minste barna er barnebassenget med en dybde på maksimalt 90 cm veldig populært, mens opp­læringsbassenget med sine 33 grader er populært for alle aldre og et perfekt sted for å ta sine første svømmetak.

For at alle skal få mulighet til å bade, kan du være maks. to timer i svømmehallen. Du vil få informasjon om dette når du kommer til resepsjonen i AdO.

Sikkerhet:
Kortinnehavere under 12 år, eller som ikke er svømmedyktige, må ha med seg en svømmedyktig voksen. Maks 25 brukere av aktivitetskortet kan være i svømmehallen samtidig. Dette blir gjort helt og holdent for å sikre tryggheten til hver enkelt besøkende – og for at alle skal få en best mulig opplevelse av besøket.

Slik går du frem:
Aktivitetskortet gir inntil fire besøk i AdO arena, 2 gratisbilletter pr. besøk. Vis frem ditt aktivitetskort i resepsjonen, og du får en eller to gratisbilletter. Vi gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for billetter til Aktivitetskortet.


Åpningstider:
Mandag–fredag: 6.15–21
Helger og skoleferier: 10–18 

Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Her finner dere oss: 
AdO Arena – Lungegårdskaien 40 – T: 53 03 62 22 – Epost: ado@adoarena.no – www.adoarena.no

Nyheter

Sist oppdatert - 16.01.2019 15.30

For AdO gjelder særlige betingelser:
Du kan ha inntil fire besøk totalt i kortperioden. Hvert besøk 2 gratisbilletter per gang.

På grunn av hensyn til sikkerhet, vil det bli satt en begrensning på at maks 25 brukere av Aktivitetskortet er i svømmehallen til AdO samtidig. Dette blir gjort for å sikre tryggheten til hver enkelt besøkende – og for at alle skal få en best mulig opplevelse av besøket sitt. 

Da AdO også har basseng som er 3 meter dypt, er svømmeferdigheter avgjørende for oss, og i et så stort anlegg må vi passe på at sikkerhet alltid kommer først (dette gjelder for alle våre besøkende). Barn under 12 år som ikke kan svømme, må derfor ha følge av en voksen i vannet.

For at alle skal få mulighet til å bade, kan du være maks to timer i svømmehallen. Da blir det plass til at alle som vil, får bade i løpet av en dag. 

Tips! Det er flest badende mellom kl. 13–16. Om du kommer før eller etter dette tidspunktet, er det større sjanse for at du slipper å vente på å få adgang til badet. 

Bergen’s swimming arena is fantastic and offers lots of excitement!

The diving pool with diving boards up to 10 metres high offers something for everyone. In the main pool you can swim in wonderful 50-metre lanes. A 17-metre long obstacle course and a large iceberg is put out in the pool during weekends and holidays. The diving pool is five metres deep and the main pool three; therefore you must be a competent swimmer in order to enter these pools.

You can also try our two slides. The longest slide, which is 76 metres long, also tracks the time. The children’s pool with a maximum depth of 90 cm is very popu­lar with the youngest ­children, whilst the pool for swimming lessons with its 33 ­degrees is popular with all age groups – and a perfect place for new swimmers.

You are allowed a maximum of two hours of swimming at the Ado Arena. This is to ensure that everybody gets the opportunity to swim. You will be given this information when you arrive at the reception at the Ado Arena.


Safety: 
Cardholders under the age of 12 or non-swimmers must be accompanied by an adult swimmer. The maximum number of people with the Activity Card that are allowed into the arena is 25. This is according safety regulations and to ensure that everybody has the best possible experience.

What to do:
The Activity Card allows four visits, 2 free tickets pr. visit. Show your Activity Card at the reception and receive one or two free tickets. Please note that tickets may not always be available for the Activity Card.

Opening hours:
Monday – Friday: 6.15 am–9 pm
Weekends and holidays: 10 am–6 pm 

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet

Where to find us:
AdO Arena – Lungegårdskaien 40 – T: 53 03 62 22 – Epost: ado@adoarena.no – www.adoarena.no

Nyheter

Sist oppdatert - 16.01.2019 15.30

Important notice! 
You are only allowed to use the Activity Card for a maximum of four visits at AdO arena within expire date of the card.