AdO arena – Baby- og småbarnssvømming

Baby- og småbarnssvømming er en hyggelig familieaktivitet, der barnet er sammen med en eller begge foreldrene i vannet.

Kursene retter seg spesifikt mot familier med minoritetsbakgrunn.

Hvert kurs har opptil 12 babyer (pluss foreldre) fordelt på to instruktører. Instruktørene veileder aktivitetene i vannet, så her må minst en forelder være med i bassenget sammen med barnet.

Kursene foregår hovedsakelig på norsk, men instruktørene kan også oversette til engelsk.

Påmelding til kursene er bindende, og krever ukentlig oppmøte. Hvert kurs varer åtte uker, 30 min hver gang. Kursene er på onsdager mellom klokken 12.00 og 14.30, med oppstart 19. oktober. Det er ulike kurs for barn fra 3-8 måneder, 7-12 måneder og 10-18 måneder.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med kurs@adoarena.no. Krav: Fremvisning av barnets aktivitetskort første kursdag.

Her finner dere oss: AdO Arena – Lungegårdskaien 40 T: 53 03 62 22 – Epost: ado@adoarena.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.27

Baby swimming is an enjoyable activity where the child is in the water together with one or both of the parents.

The courses are specifically aimed at minority families.

Each course can accommodate up to 12 babies (plus parents), and has two instructors.The instructors manage the water activities, so at least one parent must join the baby in the water at all times.

The courses are taught in Norwegian, but the instructors are comfortable with English translation.

Registration is binding, and the courses require attendance every week. Each course lasts eight weeks, 30 minutes each session. All courses are on Wednesdays between 12.00 and 14.30 and start October 19. There are different courses for children from 3-8 months, 7-12 months and 10-18 months.

For more information and registration, contact kurs@adoarena.no. You are required to present the child’s Activity Card on the first day of the course.

Where to find us: AdO Arena – Lungegårdskaien 40 T: 53 03 62 22 – Epost: ado@adoarena.no

www.adoarena.no

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 14.27