Om Aktivitetskortet

Les om hva den enkelte aktør har å tilby deg som har Aktivitetskortet:

Kjære bruker av Aktivitetskortet

Aktivitetskortet gir familiens barn og unge gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Bergen, sammen med en venn eller et familiemedlem. I denne brosjyren finner du mer informasjon om de stedene hvor du kan bruke kortet. 

For AdO og Bergen Kino gjelder særlige betingelser for våren og sommeren 2019. På Ado Arena kan du ha inntil fire besøk totalt i kortperioden. På Bergen Kino kan du kun gå en gang per måned, og du kan ha inntil fire besøk totalt i kortperioden. På begge disse stedene gir hvert besøk 2 gratis billetter per gang.

Aktivitetskortet er personlig, og det er bare du som kan bruke det. Husk at ditt aktivitetskort er et verdikort og du må derfor ta godt vare på det. Tapt kort erstattes kun etter skriftlig søknad. Vær oppmerksom på at stedene har ulik praksis for hvordan du kan bruke kortet, og du kan ikke bruke det for å få med deg flere venner samtidig. 

Aktivitetskortet er gyldig fra 1. januar til 31. august 2019.

Flere steder er det slik at programmet skifter i løpet av året og det kan være spesielle arrangementer for barn og unge. Noen av tilbudene har også et begrenset antall billetter. Derfor har vi laget en nettside; www.barnibyen.no/aktivitetskortet og en -Facebook-side; www.facebook.com/Aktivitetskortet, hvor du kan følge med på tilbudet. Dersom noen av aktivitetsstedene går tom for billetter, vil informasjon bli lagt ut på disse sidene.

Har du spørsmål eller problemer knyttet til bruken av kortet, så ta kontakt med din kontaktperson på NAV eller på Introduksjonssenteret for flyktninger. 

Vi håper du får mye glede av kortet og mange gode opplevelser!

Med vennlig hilsen Bergen kommune

 

Last ned PDF av Aktivitetskortbrosjyren på norsk/engelsk eller arabisk:

Nyheter

Sist oppdatert - 19.08.2019 11.56

Nye Aktivitetskort for høsten 2019 kommer i postkassen din. Kortet gjelder fra 1. september 2019. 

Aktivitetskortet blir sendt ut til barnefamilier som kortet er tiltenkt av NAV. Ta kontakt med ditt nærmeste NAV-kontor for informasjon om tildeling av kortet. 

Følg også Aktivitetskortet på Facebook! 

Her får du nyheter om arrangementer og opplevelser. Om noen av stedene går tom for billetter, så får du også vite det: www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Read about what each provider can offer Activity Card users

Dear Activity Card User!

The Activity Card gives children and adolescents free access to a number of activities and experiences in Bergen together with a friend or a family member. In this brochure you will find more information about the places where the card can be used. There are certain restrictions in some of the places. For instance you are only allowed to use the Activity Card for a maximum of four visits at AdO arena within expire date of the card. The Activity Card can only be used once a month and at a maximum of 4 visits in total at Bergen Kino. A visit at both of these places gives you the right of 2 free tickets each time.

The Activity Card is personal and only you can use it. Remember that your Activity Card is a discount card, so take good care of it. Lost cards are only renewed by a written application. It should be noted that the venues have different practices for using the card and it cannot be used for more than one friend at the same time. 

The Activity Card is valid from January 1 to August 31, 2019.

Many of the venues change their programme during the year, and there are special events for children and youths. There are a limited number of tickets available for some events, therefore we have created a web site (www.barnibyen.no/aktivitetskortet) and Facebook page (www.facebook.com/Bergenaktiv) where you can follow the service. If some of the activity places run out of tickets, you will find the necessary information at these webpages.

If you have any questions or problems linked to using the card, talk to your contact person at NAV or the Introduction Centre for Refugees. 

We hope you will enjoy using the card!

Best regards, The Municipality of Bergen

Download the Activity Card brochure in Norwegian/English or Arabic:

News

Last updated - 19.08.2019 11.56