Aktivitetskortet

Kjære bruker av Aktivitetskortet

Aktivitetskortet er et tilbud til særskilte familier med barn fra 0–17 år. Kortet blir sendt direkte hjem til de aktuelle familiene via NAV-kontorene og Introduksjonssenteret for flyktninger.

Kortet gir deg og en venn, eller et familiemedlem, gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Bergen. På denne nettsiden finner du mer informasjon om de stedene hvor du kan bruke kortet. For AdO og Bergen kino gjelder særlige betingelser; Høsten 2017 vil kortet ditt gi inntil tre besøk, på disse to stedene, hvor hvert besøk gir 2 gratis billetter.

Aktivitetskortet er personlig, og det er bare du som kan bruke det. Husk at ditt aktivitetskort er et verdikort og du må derfor ta godt vare på det. Tapt kort erstattes kun etter skriftlig søknad. Vær oppmerksom på at stedene har ulik praksis for hvordan du kan bruke kortet, og du kan ikke bruke det for å få med deg flere venner samtidig. 

Aktivitetskortet er gyldig fra 1. september til 31. desember 2017. 

Flere steder er det slik at programmet skifter i løpet av året og det kan være spesielle arrangementer for barn og unge. Noen av tilbudene har også et begrenset antall billetter. Derfor har vi laget denne nettsiden og en Facebook-side (www.facebook.com/Aktivitetskortet) hvor du kan følge med på tilbudet.

Har du spørsmål eller problemer knyttet til bruken av kortet, så ta kontakt med din kontaktperson på NAV eller på Introduksjonssenteret for flyktninger. 

Vi håper du får mye glede av kortet og mange gode opplevelser!

Med vennlig hilsen Bergen kommune

 

Last ned Aktivitetskort-brosjyren:

Nyheter

Sist oppdatert - 31.10.2017 09:48

NYE AKTIVITETSKORT FOR HØSTEN 2017:
Aktivitetskort er blitt sendt ut via posten.
Kortet varer fra 1. september til 31. desember 2017.

NB! BRUK AV AKTIVITETSKORTET PÅ BERGEN KINO OG ADO ARENA:  
Aktivitetskortet ble veldig mye brukt på Bergen kino og på Ado Arena i vår. For å fordele billettene mer rettferdig er det nå blitt lagt følgende begrensning på disse to aktivitetsstedene:

Bergen kino:
Høsten 2017 vil kortet ditt gi 1 besøk i måneden og inntil tre besøk totalt, hvor hvert besøk gir 2 gratis billetter.
Billettene får du ved å vise frem aktivitetskortet i billettluken. 

Ado Arena: Høsten 2017 vil kortet ditt gi inntil 3 besøk. På hvert besøk kan du hente ut to gratisbilletter; en billett til den personen mellom 0 og 17 år som eier kortet, og en billett til en foresatt eller venn. Billettene får du ved å vise frem aktivitetskortet i billettluken.

Følg også Aktivitetskortet på Facebook! 
Her får du nyheter om arrangementer og opplevelser. Om noen av stedene går tom for billetter, så får du også vite det: www.facebook.com/Aktivitetskortet 

Les mer om hva Aktivitetskortet har å tilby:

Dear Activity Card User!

Congratulations on your new Activity Card!

The Activity Card gives children and adolescents free access to a number of activities and experiences in Bergen together with a friend or a family member. In this website you can find more information about where the card can be used. There are certain restrictions for some of the places. For instance you are only allowed to use the Activity Card for a maximum of three visits at Bergen cinema and AdO arena.

The Activity Card is personal and only you can use it. ­Remember that your activity card is a discount card, so take good care of it.Lost cards cannot be replaced or only after a written application. It should be noted that the venues have different practices for using the card and it cannot be used for more than one friend at the same time.

The Activity Card is valid from September 1 to December 31, 2017.

Many of the venues change their programme during the year, and there are special events for children and youths. There are a limited number of tickets available for some events, therefore we have created a web site (www.barnibyen.no/aktivitetskortet) and Facebook page (www.facebook.com/Bergenaktiv) where you can follow the service. If some of the activity places run out of tickets, you will find the necessary information at these webpages.

If you have any questions or problems linked to using the card, talk to your contact person at NAV or the Introduction Centre for Refugees. 

We hope you will enjoy using the card!

Best regards, The Municipality of Bergen
Download the Activitycard brochure:

News

Last updated - 31.10.2017 09:48

NEW ACTIVITY CARD

Your new Activity Card is sent to you by traditional mail and is valid from September 1 to December 31, 2017.

NB! New rules for visitors at Bergen Kino and AdO with the activity card: 

Bergen Kino:
In the autumn of 2017 your activity card will give you one visit a month and up to 3 visits in total. 

You will receive two free tickets for each visit. 
AdO: In the autumn of 2017 your activity card will give you 3 visits in total. 
You will receive two free tickets for each visit. 

Read more about what the Activitycard can offer: